IT業界のすみっこ暮らし

ふと気がついたときの記録

xml

string文字列のxmlパーシング

XML <Data> <CustomerName>名前</CustomerName> <OrderList> <OrderData> <OrderName>注文1<OrderName> </OrderData> <OrderData> <OrderName>注文2<OrderName> </OrderData> </OrderList> </Data> 単品項目の値を取得 using System.Xml; string xml = パーシングするXMLのstring文字列; XmlDocument xml = ne…プライバシーポリシー